WELKOM           Choose your language at the top right on the flag                       

     

                             

Deze site bevat de zes stambomen van:

  • van Beek – van Beeck
  • Jautze
  • Ket – Keth - Deketh
  • Keuzenkamp – Keusenkamp – Keuzekamp – Keusekamp
  • Mallee – Malee – Malij
  • van Woerkens

Alle zes zijn het op zichzelf staande stambomen met als enige spil daarin, de onderzoekster van deze genealogieën: Marianne P. van Beek

De naam van Beek spreekt voor zich, haar moeders naam is van Woerkens, Jautze is haar partner, Ket de naam van haar grootmoeder van vaderszijde, Keuzenkamp de naam van haar grootmoeder van moederszijde, Mallee de naam van haar kinderen.


                                         

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder duidelijke bron- en naamsvermelding en/of schriftelijke toestemming van Marianne P. van Beek.