N 1950              

                                 Gegevens van n 1950 zijn niet altijd openbaar en daarom ook niet te onderzoeken. Ik ben dan ook hl erg blij met alle gegevens die mij toegestuurd worden, zoals o.a. geboorte-, huwelijks en overlijdensberichten, die de stamboom ook n 1950 compleet maakt.

Zoals gezegd, kan ik niet onderzoeken of deze gegevens volledig zijn, het kan dus voorkomen dat er van een huidige generatie geen of niet volledige gegevens voorkomen.

Dat is vervelend, vooral als het nt jouw gezin - familie betreft.

Maar..... wat is het nut van gepikeerdheid als je mij het geschenk van informatie kan bieden.

Alvast bedankt voor alle aanvullingen.
Marianne